Bewijs voor bedreiging

Het is voor het Openbaar Ministerie niet altijd even eenvoudig om te bewijzen dat een bedreiging heeft plaatsgevonden. Alleen wanneer er sprake is van een getuige, die het verhaal van aangever bevestigt, kan er voldoende bewijs bestaan om te komen tot een bewezenverklaring van bedreiging. Wanneer deze getuige er niet is, en het bewijs dus enkel bestaat uit de beschuldiging door de aangever, dan is ons advies om tijdens het verhoor bij de politie altijd een beroep te doen op uw zwijgrecht
Verder kan het bewijs voor een bedreiging worden geleverd met camerabeelden (bij bedreiging met een mes of vuurwapen), door sms- of whatsappberichten, e-mails, Wij zullen enkele voorbeelden bespreken zodat u meer inzicht krijgt in de geldende bewijsregels

Bedreiging via berichten (sms, whatsapp, e-mail)

Wanneer de bedreiging is gedaan per sms, whatsapp of via e-mail, zal kan bewijs voor de bedreiging worden ontleend aan de berichten die zijn verstuurd. Het zal dan meer gaan om de vraag wie de berichten heeft verstuurd en wat er precies met de woorden werd bedoeld. De politie vraagt in dit soort zaken standaard naar wie de gebruiker van het telefoonnummer of het e-mailadres is waarmee de berichten zijn verstuurd. Wanneer niet u, maar een ander de berichten heeft verstuurd, moet u hier wel een goed verhaal bij hebben. Hoe aannemelijker uw verklaring is, hoe groter de kans wordt dat de zaak uiteindelijk geseponeerd zal worden.

Mondelinge bedreiging

Wanneer de bedreiging mondeling is gedaan, dan zal met name gekeken moeten worden of hierbij eventueel getuigen van zijn geweest. Als er geen getuigen zijn geweest, moet worden nagegaan of het gesprek mogelijk is opgenomen. Bij telefoongesprekken gebeurt dat nog wel eens, maar ook tijdens een ruzie in elkaars tegenwoordigheid kan de ander via de telefoon of een memorecorder het gesprek opnemen. Wanneer het gaat om een telefoongesprek, moet dan nog eerst worden vastgesteld dat u ook de andere persoon aan de lijn bent geweest. Vaak maakt de politie dan ook een proces-verbaal van stemherkenning op. Van belang is om in dat geval de deskundigheid van de stemherkenner na te gaan. 
Wanneer het bewijs bestaat uit verklaringen van getuigen dan dient de betrouwbaarheid van die verklaring te worden onderzocht door deze getuigen op te laten roepen voor een verhoor bij de rechter-commissaris. De advocaat kan de getuige dan het vuur aan de schenen leggen, waardoor nogal eens de onjuistheid en/of onbetrouwbaarheid van diens verklaring kan worden aangetoond. 

Bedreiging met mes of vuurwapen

Bij een bedreiging met een mes of vuurwapen kan het bewijs van de bedreiging geleverd worden door middel van getuigenverklaringen, maar ook via bijvoorbeeld camerabeelden. Ook hier geldt de mogelijkheid om getuigen nader te ondervragen bij de rechter-commissaris. 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden