Schadevergoeding na sepot

Wanneer u een sepotbrief hebt ontvangen, betekent dat dat u niet langer als verdachte wordt beschouwd. De strafzaak tegen u is geseponeerd. Na een sepot, hebt u als gewezen verdachte mogelijk ook recht op schadevergoeding via het strafrecht. Of u recht hebt op schadevergoeding, is afhankelijk van de schade die u door de strafzaak hebt geleden.

Sepot

De strafzaak kan alleen door het Openbaar Ministerie worden geseponeerd en u ontvangt hiervan schriftelijk bericht: de sepotbrief. In deze brief leest u dat u niet langer als verdachte wordt beschouwd. Tegen de seponering van de strafzaak kan nog worden geklaagd via een artikel 12 Sv. procedure bij het gerechtshof, maar van die mogelijkheid wordt maar zelden gebruik gemaakt. 

Schadevergoeding

U kunt na een sepot aanspraak maken op schadevergoeding voor de volgende schadeposten:

1. Onterechte detentie

Als u vanwege de strafzaak in voorarrest hebt gezeten, kunt u hiervoor schadevergoeding vragen. U hebt recht op een vergoeding van € 105,00 voor iedere dag dat u op een politiebureau hebt gezeten, en € 80,00 voor iedere dag in een huis van bewaring. Ook kunt u eventueel een schadevergoeding vragen voor de gederfde inkomsten wegens de onterechte detentie. Wanneer u niet hebt kunnen werken omdat u vast zat, mist u inkomsten en kunt u daarvoor een schadevergoeding vragen.

2. Kosten van rechtsbijstand

Werd u in verband met de strafzaak bijgestaan door een advocaat, dan kunt u de kosten voor deze bijstand van de Staat terug krijgen. U moet dan een verzoek indienen tot vergoeding van de kosten van rechtsbijstand. 

Schadevergoeding aanvragen

U kunt via de website een aanvraagformulier invullen zodat wij dan voor u schadevergoeding kunnen aanvragen. Wij stellen voor u een verzoekschrift op dat u direct kunt indienen bij de rechtbank. Onze werkzaamheden zijn GRATIS nu wij voor het opstellen en indienen van het verzoekschrift een vaste vergoeding ontvangen van de Staat.

> Aanvraagformulier schadevergoeding

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden