Sepot strafzaak

Wanneer u een sepotbrief krijgt, komt daarmee de strafzaak tot een einde. U bent niet langer meer verdachte, en u zult dus ook niet worden vervolgd. Een sepot is dus een kennisgeving van niet verdere vervolging.

Sepotbrief

Een sepot is een beslissing van de officier van justitie om de strafzaak niet door te zetten. Bij een sepot beslist de officier van justitie om u niet te vervolgen. U hoeft dan niet voor de rechter te verschijnen. Meestal is er onvoldoende bewijs, maar er kunnen vele redenen zijn voor een sepot. U ontvangt de sepotbeslissing per brief. Deze brief wordt ook wel een sepotbericht genoemd. In de brief wordt niet altijd letterlijk het woord "sepot" gebruikt. Dat hoeft ook niet. Voldoende is wanneer uit de tekst van de brief is af te leiden dat u niet langer wordt vervolgd. Wanneer u een sepotbericht ontvangt, kunt u aanspraak maken op schadevergoeding, bijv. voor de tijd dat u in voorarrest hebt gezeten. In sommige gevallen kunt u een sepotbericht ook uitlokken.

Redenen sepot

Er bestaan verschillende redenen om een strafzaak te seponeren. De belangrijkste, en meest voorkomende redenen voor een sepot zijn:

Code

Omschrijving

Sepotcode 01

Ten onrechte als verdachte aangemerkt

Sepotcode 02

Onvoldoende bewijs

Sepotcode 20

Ander dan strafrechtelijk ingrijpen prevaleert

Sepotcode 40

Gering feit

Sepotcode 41

Gering aandeel in het feit

Sepotcode 51

Recente bestraffing

Sepotcode 52

Door feit of gevolgen getroffen

Sepotcode 71

Medeschuld benadeelde

Sepot uitlokken

Heeft u nog geen sepotbericht ontvangen, en is het al langer dan een jaar geleden dat u als verdachte bent aangemerkt en/of hebt vastgezeten, neem dan contact met ons op. Wij zullen dan voor u navraag doen bij de politie naar de stand van zaken. Alleen wanneer u er zeker van bent dat er geen bewijs tegen u lag, is het raadzaam om ons navraag te laten doen bij de politie. In alle andere gevallen verdient het de voorkeur om minstens 2 jaren te wachten. In alle gevallen is het echter wel belangrijk dat u vroeg of laat of informeert bij de politie wat de status is van uw zaak. Bij sepot hebt u immers recht op schadevergoeding!

Schadevergoeding na sepot

Wanneer u een sepotbeslissing hebt ontvangen, dan kunt u schadevergoeding aanvragen. U kunt onder andere schadevergoeding krijgen voor de tijd dat u ten onrechte in detentie (vanaf de inverzekeringstelling) hebt gezeten en voor de kosten van rechtsbijstand. 

> Meer informatie schadevergoeding aanvragen

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden