Recht op bijstand van advocaat bij verhoor minderjarige kinderen

Geplaatst op: 28 mei 2016

Minderjarige kinderen hebben net als volwassenen tegenwoordig recht op bijstand tijdens het verhoor bij de politie. Het recht op bijstand voor minderjarige kinderen is al ontstaan met de komst van de zogenaamde Salduz-jurisprudentie van de Hoge Raad (HR 30 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH3079). Een minderjarige verdachte kan wel afstand doen van dit recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor.

Soms doet een verdachte weliswaar afstand van het recht op bijstand van een advocaat, zonder hiervan goed de consequenties te overzien of omdat de minderjarige door de politie is aangespoord om maar afstand te doen. Dit is een onwenselijke situatie en we zien in de jurisprudentie dat hier af en toe ook verzet tegen komt.

Lees meer >


Rol advocaat bij politieverhoor

Geplaatst op: 18 oktober 2014

De advocaat heeft een belangrijke rol in het kader van de rechtsbijstand aan een verdachte tijdens het politieverhoor.  De advocaat is procesbewaker, belangenbehartiger, vertrouwenspersoon en adviseur van zijn cliënt. Hij heeft maar één taak te behartigen heeft, en dat is het belang van zijn cliënt (de verdachte).

Lees meer >


Richtlijn EU: advocaat bij politieverhoor

Geplaatst op: 18 oktober 2014

Op 10 september 2013 heeft het Europees Parlement ingestemd met de richtlijn advocaat en politieverhoor (of: de “Directive on the right of access to a lawyer in criminal proceedings”). Het akkoord is op 7 oktober 2013 eveneens aangenomen door de Raad van Ministers. De richtlijn moet nu door de diverse lidstaten worden omgezet naar nationale wetgeving. De richtlijn is van toepassing vanaf het moment dat de verdachte zich er door toedoen van de autoriteiten van bewust is dat hij als verdachte wordt aangemerkt. Daarvan is niet alleen sprake vanaf het moment dat hij wordt aangehouden maar, bijvoorbeeld, ook vanaf het moment dat hij hoort dat hij wordt gezocht of een uitnodiging ontvangt om op het politiebureau te verschijnen. Ook het enkel stellen van vragen die gericht zijn op een mogelijke betrokkenheid bij een strafbaar feit kan zo’n moment zijn.

Lees meer >


Advocaat bij politieverhoor kind

Geplaatst op: 18 oktober 2014

De Hoge Raad heeft in de arresten van 30 juni 2009, LJN BH3079, BH3081, BH3084, overwogen dat voor aangehouden minderjarige verdachten geldt dat zij, naast het recht op consultatiebijstand, recht hebben op bijstand door een raadsman of een andere vertrouwenspersoon tijdens het verhoor door de politie.

Lees meer >


Consultatiebijstand advocaat

Geplaatst op: 18 oktober 2014

Een (aangehouden) verdachte heeft recht op advies van een advocaat voordat hij/zij wordt verhoord. Dit wordt ook wel het recht consultatiebijstand van een advocaat genoemd. Bent u uitgenodigd voor een verhoor, dan wordt u in de brief van de politie al gewezen op het recht om vooraf een advocaat te raadplegen.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden