Hoe verloopt een politieverhoor?

Het politieverhoor verloopt altijd volgens een vaste procedure en bestaat uit drie fasen:

Het verhoor bij de politie bestaat altijd uit drie onderdelen;

  • Het eerste contact
  • Een persoonsgericht verhoor, ook wel het sociaal verhoor genoemd, en
  • Het zaaksgericht verhoor (over het strafbare feit zelf)

Eerste contact bij politieverhoor

Het eerste contact is bedoeld om kennis te maken met u als verdachte en om u uitleg te geven over wie de verhoorder(s) is/zijn en wat het verhoor gaat inhouden. De vaste verhoorprotocollen schrijven een eerste contact voor om ervoor te zorgen dat de verklaringsbereidheid van de verdachte toeneemt. In het eerste contact wil de politie ook alvast een band opbouwen met u door u wat te drinken aan te bieden en een sociaal gesprekje met u te hebben.

Persoonsgericht verhoor

Het eerste contact gaat al gauw over in het sociale, persoonsgerichte verhoor. Het persoonsgericht verhoor gaat over uw persoonlijke omstandigheden. De politie wil een beeld krijgen wie u precies bent, of u bepaalde problemen heeft, wat voor werk u heeft, hoe uw woonsituatie is, etc. Tijdens het persoonsgericht verhoor zal de politie her en der ook vragen stellen die van belang kunnen zijn voor de zaak zelf, zonder dat u dat direct door heeft. Pas hier goed voor op.

Voorbeelden van dat soort vragen zijn:

  • Wie gebruik maakt van een bepaalde telefoon of auto, voor zover dat van belang is voor het feit
  • Met wie u omgaat
  • Wie er allemaal thuis wonen
  • etc.

Geen hier geen antwoord op als u een beroep wilt doen op uw zwijgrecht.

Zaaksgericht verhoor

Tijdens het zaaksgerichte verhoor zal de politie vragen aan u stellen die betrekking hebben over de zaak waarvan u verdacht wordt. In alle gevallen adviseren wij u – voor zover u geen beroep doet op uw zwijgrecht – om goed op te letten en niet te snel antwoord te geven op de vragen van de politie. Probeer altijd eerst te bedenken met welke bedoeling de vraag wordt gesteld, zodat u daarop kunt anticiperen.

Verhoorplan

De politie werkt bij de meeste verhoren met een zogenaamd verhoorplan. Voordat u op het politiebureau verschijnt hebben zij al een heel plan geschreven voor het verhoor. Dit plan bevat de vragen die zij aan u gaan stellen en ook met name de volgorde voor die vragen. Dit plan wordt geschreven vanuit de aangifte, de eventuele verklaringen van getuigen, en de overige bewijzen, die de politie ondertussen heeft verzameld. En hier wordt direct het gevaar van het politieverhoor gegeven: uitgangspunt bij de politieverhoren is datgene wat de aangever heeft verklaard, en door getuigen wordt bevestigd!


Ter illustratie hoe het politieverhoor verloopt, hebben we een link opgenomen naar onderstaande film van de politieacademie.

Hoe verloopt het politieverhoor; educatieve film politieacademie (Youtube.com)

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden