Advocaat bij politieverhoor

De aanwezigheid van een advocaat tijdens het politieverhoor kan echt het verschil maken tussen een latere veroordeling of een vrijspraak, of (nog beter) een sepot van de strafzaak. Wanneer u een uitnodiging hebt ontvangen voor een politieverhoor, adviseren wij u in alle gevallen direct contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat. U kunt zelf een advocaat zoeken, of het aanmeldingsformulier op deze website invullen. Wij brengen u dan in contact met een strafrechtadvocaat met ervaring in het verlenen van rechtsbijstand aan cliënten voor en tijdens het politieverhoor. 

Waarom advocaat bij politieverhoor?

De aanwezigheid van een advocaat bij het politieverhoor biedt niet alleen een psychologisch voordeel, maar het voorkomt ook dat de politie ongeoorloofde druk uitoefent tijdens het verhoor. De advocaat zal het verhoor goed volgen, en doorziet de vragen van de politie vaak, waardoor hij een beter beeld krijgt van de bewijzen in de strafzaak, waardoor hij u tussentijds ook nader kan adviseren over de te volgen verdedigingsstrategie en wat u wel en niet kunt verklaren. De advocaat ziet er ook op toe dat alles dat u wordt verklaard, ook zo wordt opgenomen in het proces-verbaal van verhoor.

> Meer informatie voordelen advocaat bij politieverhoor
> Advocaat nodig bij politieverhoor per strafbaar feit

Neem altijd een advocaat mee naar het politieverhoor!

Recht op bijstand tijdens politieverhoor

Per 1 maart 2016 heeft iedere verdachte in Nederland het recht om zich door een advocaat te laten bijstaan tijdens het verhoor bij de politie. Het recht op rechtsbijstand tijdens het verhoor vloeit voort uit de EU-richtlijn (2013/48/EU) waarin minimumregels voor het recht op rechtsbijstand in strafprocedures zijn opgenomen. Deze richtlijn is in de Nederlandse wet geïmplementeerd  (Kamerstukken II 34 157 nr. 2) . 

Heeft u een uitnodiging ontvangen om te verschijnen bij een politieverhoor, neem dan onmiddellijk contact met een gespecialiseerde advocaat op. Met de advocaat bespreekt u vervolgens de noodzaak van zijn aanwezigheid bij het politieverhoor, en de verdere strategie. Moet u zwijgen, of juist verklaren, en in het laatste geval, wat kunt u dan het beste verklaren? 

> Regels advocaat bij politieverhoor

Piketadvocaat

Als u door de politie wordt aangehouden, hebt u eventueel recht op de rechtsbijstand van een pro deo piketadvocaat, maar ons advies is om toch een eigen advocaat mee te nemen naar het verhoor. Een piketadvocaat kan vaak geen adequate en voor uw zaak noodzakelijke rechtsbijstand verlenen. 

> Meer informatie nadelen piketadvocaat

Voorbereiden verhoor politie

In alle gevallen adviseren wij u sowieso voor het politieverhoor de bij politie contact met ons op te nemen, zodat de advocaat u vooraf kan informeren over uw rechten en mogelijkheden, en u concreet kan adviseren over de te volgen verdedigingsstrategie. 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden