Verhoor politie bij hennepkwekerij

Wanneer u bent gepakt met een hennepkwekerij krijgt u te maken met verschillende instanties en vorderingen. Als u niet oppast, loopt u al snel het risico om enkele tienduizenden euro's te moeten betalen aan schadevergoedingen, ontnemingsvordering, kosten, en navorderingsaanslag. Het is daarom erg belangrijk dat u zich vanaf het eerste verhoor bij de politie al laat bijstaan door een gespecialiseerde hennepadvocaat.

Verhoor politie bij hennepkwekerij

Wanneer er bij u een hennepkwekerij in uw woning of pand is ontdekt, en u nog niet bent verhoord, dan heeft u nog tijd om dat verhoor voor te bereiden. In de meeste gevallen moet u zich kort na de ontdekking van de hennepkwekerij melden bij de politie of moet u bij de politie de huis(sleutels) ophalen. U ontvangt dan telefonisch of per brief een uitnodiging voor een verhoor bij de politie. Hoewel u niet verplicht bent om na een uitnodiging op het verhoor bij de politie te verschijnen, is ons advies om hier wel op in te gaan, om in ieder geval te voorkomen dat u anders wordt aangehouden. Vooraf dient u wel contact op te nemen met een gespecialiseerde hennepadvocaat die u precies kan adviseren wat u wel en niet kan verklaren. In overleg met de advocaat bepaalt u de te volgen verdedigingsstrategie zodat de nadelige gevolgen van de ontdekte hennepkwekerij zo beperkt mogelijk blijven.

Gevolgen na gepakt met een hennepkwekerij

Wanneer u gepakt bent met een hennepkwekerij krijgt u strafrechtelijk te maken met verschillende verwijten:

1. Telen van hennep
2. (vaak ook) diefstal van elektriciteit
3. Een ontnemingsvordering

Daarnaast staat u nog het een en ander te wachten:
1. Huisuitzetting (ontbinding huurovereenkomst)
2. Evt. vergoeding schade aan gehuurde
3. Navordering elektriciteit door netwerkbeheerder (+ afsluiting stroom)
4. Kostenverhaal door gemeente
5. Navorderingsaanslag belastingdienst

Het is daarom belangrijk dat u zich van meet af aan goed laat bijstaan en over iedere stap zich laat adviseren door een gespecialiseerde advocaat.

Politieverhoor hennepkwekerij


Wanneer u een uitnodiging hebt ontvangen voor een verhoor bij de politie wegens de verdenking van het exploiteren van een hennepkwekerij, is het erg belangrijk dat u zich goed op dit politieverhoor voorbereidt. Wij adviseren u daarom ter voorbereiding op dit verhoor de informatiebrochure 'hennepkwekerij en ontnemingsvordering' te bestellen. In de informatiebrochure worden alle mogelijke verweren na ontdekking van een hennepkwekerij besproken en verder uitgelegd aan de hand van het wettelijk kader en de jurisprudentie. Na het lezen van de brochure weet u precies wat u wel en niet kunt verklaren wanneer u op verhoor bij politie moet verschijnen.

> Informatiebrochure 'hennepkwekerij en ontnemingsvordering'

Informatie hennepkwekerij

Ter voorbereiding op het verhoor bij de politie kunt u ook de informatie lezen op de website www.hennepadvocaat-hennepkwekerij.nl. Deze website bevat niet zoveel informatie als in de brochure, maar toch kunt u redelijk vooruit. Ons advies blijft om de informatiebrochure te bestellen ter voorbereiding op het verhoor.

Rechtsbijstand door advocaat

In alle gevallen adviseren wij u om tevens contact op te nemen met een gespecialiseerde hennepadvocaat. Wanneer u het aanmeldingsformulier invult, verwijzen wij u direct door naar een gespecialiseerde hennepadvocaat uit het StrafrechtadvocatenNetwerk

> Hennepadvocaat nodig (StrafrechtadvocatenNetwerk.nl)
> Informatie hennepkwekerij (Hennepadvocaat-hennepkwekerij.nl)

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden