Een aannemelijke verklaring

Wanneer u besluit geen beroep te doen op uw zwijgrecht en toch te gaan verklaren tijdens het politieverhoor, dan is het wel belangrijk dat u een aannemelijke verklaring aflegt. Wanneer uw verklaring niet aannemelijk is, zal deze al snel door de rechter terzijde worden geschoven.

Wat is een aannemelijke verklaring?

Het is lastig om een definitie te geven van een aannemelijke verklaring. In beginsel is een verklaring aannemelijk wanneer deze niet (kan) worden weerlegd door andere, objectiveerbare bewijzen in het dossier. Wanneer u verklaart op een bepaalde plaats niet geweest te zijn, terwijl uw DNA op die plek is aangetroffen, is dat niet aannemelijk, tenzij het DNA is aangetroffen op verplaatsbaar materiaal, bijv. een sigarettenpeuk, maar ook dan moet u een goede verklaring hebben hoe uw DNA op die peuk terecht kan zijn gekomen, en hoe die peuk op de plaats delict kan zijn beland.
Daarnaast is een verklaring ook niet aannemelijk wanneer deze wordt weerlegd door verklaringen van getuigen. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen (mogelijk) partijdige getuigen, die de aangever/aangeefster kennen, en onpartijdige getuigen. Wanneer een onpartijdige getuige verklaart iets gezien of gehoord te hebben, dan zal de rechter daar eerder vanuit gaan, tenzij het aannemelijk is dat de getuige zich heeft vergist.

Bij getuigenbewijs kan dan ook een rol spelen hoeveel getuigen gelijkluidend verklaren. Hoe meer getuigen ongeveer hetzelfde verklaren, des te aannemelijker zal de rechter die verklaring achten. Toch is het, anders dan bij objectieve bewijsmiddelen als DNA, camerabeelden, zendmastgegevens, niet per definitie zo dat wanneer uw verklaring afwijkt van die van de meerderheid deze verklaring direct als ongeloofwaardig of onaannemelijk zal worden aangemerkt. Als u met een goed verhaal komt, dan zal dat de rechter dwingen om met een kritische blik naar de andere verklaringen van getuigen te kijken. Hoe aannemelijker uw verhaal is, des te eerder de rechter overtuigd zal zijn van uw onschuld.

Een goed verhaal

Een goed verhaal vindt op een of meerdere onderdelen verankering in de rest van het dossier, en kan in ieder geval niet worden weerlegd door de overige bewijzen in het dossier. Toch blijft het lastig om tijdens het politieverhoor al meteen met een goed verhaal te komen. De politie beschikt op dat moment namelijk vaak over meer bewijs, waarmee u nog niet bekend bent. Daarnaast kan de politie vaak nog nader onderzoek doen om uw verklaring te weerleggen. Wees hierop bedacht.

Wij adviseren cliënten om die reden vaak om zich te beroepen op hun zwijgrecht, zeker in de fase van het politieverhoor, waarin wij nog niet beschikken over de processtukken en dus ook niet weten welke bewijzen er tegen een verdachte liggen.
Indien wilt weten of uw verklaring aannemelijk kan zijn, neem dan contact op met een advocaat uit ons netwerk. Wanneer u het verhaal open en eerlijk tegen de advocaat vertelt, kan hij u goed adviseren wat u wel en niet mag verklaren. De advocaat zal op basis van uw verhaal tot een inschatting proberen te komen van de bewijzen die er kunnen liggen, en u daarna adviseren over de mogelijkheden.


Bewijs

Het sleutelwoord voor de aannemelijkheid van een verklaring is dus het verdere bewijs. Wanneer de verklaring past binnen het overige bewijs in het dossier, dan zal de verklaring eerder als aannemelijk worden beschouwd. Het is daarom belangrijk dat u goed weet welke bewijsmiddelen er binnen het strafrecht bestaan en welke bewijsregels er gelden.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden