Zwijgen bij aantreffen kort na de poging tot diefstal is niet verstandig!

Geplaatst op: 22 juni 2017

Zwijgen is niet altijd verstandig. Als de verdachte zwijgt in een situatie die schreeuwt om een verklaring, moet die verklaring ook worden gegeven. Zo zagen we dat het zwijgen in de zaak HR 6 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1020. In deze zaak werd de betrokkenheid van de verdachte aangenomen op basis van de korte tijdspanne tussen het moment van de melding en het moment van het aantreffen van de Opel Vectra met daarin de vier verdachten en de bij de inbraak gebruikte schroevendraaier. Pas ter terechtzitting in hoger beroep is de verdachte voor het eerst met de verklaring gekomen dat hij achter in de auto lag te slapen en om die reden geen wetenschap heeft van de poging tot woninginbraak. Het hof vond dit ongeloofwaardig en de Hoge Raad bevestigt dat de omstandigheden waaronder de verdachte was aangehouden voldoende bewijs kan opleveren voor diens betrokkenheid.

Lees meer >


Aangetroffen vingerafdruk is geen omstandigheid die schreeuwt om een verklaring

Geplaatst op: 23 oktober 2016

Het gerechtshof Den Haag heeft op 9 mei 2016 (ECLI:NL:GHDHA:2016:2972) geoordeeld dat het aantreffen van een vingerafdruk aan de buitenkant van een raam met braakschade op de begane grond van een huis dat direct aan het trottoir grenst geen omstandigheid is die ‘schreeuwt’ om een verklaring van de verdachte. Wanneer de verdachte dan blijft zwijgen, is dat geen reden om hem te veroordelen. Bijgevolg is aan het bewijsminimum niet voldaan.

Lees meer >


Niet wijzen op zwijgrecht kan worden hersteld bij volgende verklaringen

Geplaatst op: 16 mei 2016

Wanneer de verdachte niet is gewezen op zijn zwijgrecht, levert dit een onherstelbaar vormverzuim op als bedoeld in artikel 359a Sv. Dit dient normaal gesproken te leiden tot bewijsuitsluiting, maar als de verdachte in een latere verklaringen, waarbij hij wel is gewezen op zijn zwijgrecht, gelijkluidend verklaard, geldt de bewijsuitsluiting niet voor die latere verklaringen. De verdachte kan in die gevallen beter zwijgen.

Lees meer >


Zwijgen tijdens verhoor politie is verstandig

Geplaatst op: 08 oktober 2015

Zwijgen tijdens uw verhoor bij de politie, kan dat in veel gevallen verstandig zijn. Of dat ook in uw situatie ook zo is, kunt u het beste vooraf bespreken met een gespecialiseerde advocaat. In ieder geval kan het zwijgen nooit als bewijs tegen u worden gebruikt, zoals ook nog eens wordt bevestigd in een uitspraak van het gerechtshof Den Haag, van 7 oktober 2015,  ECLI:NL:GHDHA:2015:2775. Het hof oordeelde in die zaak als volgt:

“de verdachte (die een psychiatrische voorgeschiedenis heeft) heeft zich heel lang vooral op haar zwijgrecht beroepen en sterk wisselende verklaringen afgelegd. Dat laatste kan de rechter bij de vorming van zijn overtuiging betrekken, maar kan op zichzelf die overtuiging niet mede dragen – het is in juridische zin geen bewijsmiddel. Onder voorwaarden kan een bewijsconstructie echter wel mede berusten op door de rechter als kennelijk leugenachtig aangemerkte verklaringen, die naar zijn oordeel zijn afgelegd om de waarheid (dat de verdachte de dader is) te bemantelen. Van dergelijke leugenachtige verklaringen was naar het oordeel van de rechtbank in deze zaak sprake.”

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden