Politieverhoor technieken

Geplaatst op: 25 juli 2015

De politie maakt tijdens het politieverhoor gebruik van verschillende technieken om een zwijgende verdachte te laten verklaren of om een verdachte vast te laten lopen op zijn eigen verklaring. Deze technieken worden ook wel verhoormethoden genoemd. Het is belangrijk dat u de verhoormethoden kent, zodat u tijdens het verhoor hierop voorbereid bent, en u kunt voorkomen dat de dingen gaat verklaren, die u eigenlijk op voorhand niet wilde zeggen. Wij zullen de belangrijkste verhoormethoden van de politie bespreken.

Lees meer >


Politieverhoor rechten

Geplaatst op: 25 juli 2015

Als verdachte heeft u tijdens het politieverhoor bepaalde rechten die moeten waarborgen dat u een eerlijk proces krijgt. Het is belangrijk dat u deze rechten kent en dat u weet wat de rechten inhouden. Wanneer u weet wat uw rechten zijn, zult u merken dat u ook veel sterker bent tijdens het politieverhoor

Lees meer >


Proces-verbaal verhoor politie niet volledig

Geplaatst op: 14 juli 2015

Processen-verbaal van de politie geven slechts ongeveer een kwart van het verdachtenverhoor weer. Vanwege het belang van processen-verbaal voor de beslissingen die worden genomen in het strafproces is dit een risico. Dit blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en de Universiteit Leiden. Processen-verbaal laten bijvoorbeeld niet zien of er druk op de verdachte is uitgeoefend. Opnamen doen dat wél. Bij het gebruik van beelden van de verdachte blijkt zichtbaar gedrag wel vaker als schuldig te worden beoordeeld. Hier moet rekening mee worden gehouden. Rechters maken nu nog weinig gebruik van opnamen. Als er tijdens het verhoor iets niet goed is gegaan, wordt dat dus niet altijd opgemerkt.

Lees meer >


Onderzoeksrapport raadsman bij politieverhoor

Geplaatst op: 15 mei 2015

Door het WODC is onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de aanwezigheid van een advocaat bij het politieverhoor. Duidelijk wordt dat dit een duidelijke meerwaarde oplevert, alhoewel de politie dat uiteraard ontkent. Het grote verschil is dat clienten vaker een beroep doen op het zwijgrecht. en dat de politie minder snel pressie zal uitoefenen tijdens het verhoor.

Volledig rapport ‘raadsman bij politieverhoor’

Lees meer >


Vrijgeven beelden politieverhoren onrechtmatig

Geplaatst op: 21 december 2014

et door justitie verstrekken van beelden van politieverhoren aan een televisiezender is onrechtmatig. Dat schrijft Bart Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) in een brief van 17 november aan het College van procureurs-generaal. Hij schreef de brief naar aanleiding van door het OM vrijgegeven beelden van politieverhoren die door televisiezender SBS zijn uitgezonden.

Lees meer >


Politie schendt vertrouwelijkheid met verhoor-opnamesysteem

Geplaatst op: 21 december 2014

Het audiovisuele registratie (AVR)-systeem dat de politie gebruikt om verhoren van verdachten op te nemen kan niet tussentijds stopgezet worden, ook niet als verdachten alleen met hun advocaat een vertrouwelijk gesprek voeren. Dat blijkt uit een brief van het OM aan advocaat Paul Verweijen.

Lees meer


Rol advocaat bij politieverhoor

Geplaatst op: 18 oktober 2014

De advocaat heeft een belangrijke rol in het kader van de rechtsbijstand aan een verdachte tijdens het politieverhoor.  De advocaat is procesbewaker, belangenbehartiger, vertrouwenspersoon en adviseur van zijn cliënt. Hij heeft maar één taak te behartigen heeft, en dat is het belang van zijn cliënt (de verdachte).

Lees meer >


Richtlijn EU: advocaat bij politieverhoor

Geplaatst op: 18 oktober 2014

Op 10 september 2013 heeft het Europees Parlement ingestemd met de richtlijn advocaat en politieverhoor (of: de “Directive on the right of access to a lawyer in criminal proceedings”). Het akkoord is op 7 oktober 2013 eveneens aangenomen door de Raad van Ministers. De richtlijn moet nu door de diverse lidstaten worden omgezet naar nationale wetgeving. De richtlijn is van toepassing vanaf het moment dat de verdachte zich er door toedoen van de autoriteiten van bewust is dat hij als verdachte wordt aangemerkt. Daarvan is niet alleen sprake vanaf het moment dat hij wordt aangehouden maar, bijvoorbeeld, ook vanaf het moment dat hij hoort dat hij wordt gezocht of een uitnodiging ontvangt om op het politiebureau te verschijnen. Ook het enkel stellen van vragen die gericht zijn op een mogelijke betrokkenheid bij een strafbaar feit kan zo’n moment zijn.

Lees meer >


Advocaat bij politieverhoor kind

Geplaatst op: 18 oktober 2014

De Hoge Raad heeft in de arresten van 30 juni 2009, LJN BH3079, BH3081, BH3084, overwogen dat voor aangehouden minderjarige verdachten geldt dat zij, naast het recht op consultatiebijstand, recht hebben op bijstand door een raadsman of een andere vertrouwenspersoon tijdens het verhoor door de politie.

Lees meer >


Consultatiebijstand advocaat

Geplaatst op: 18 oktober 2014

Een (aangehouden) verdachte heeft recht op advies van een advocaat voordat hij/zij wordt verhoord. Dit wordt ook wel het recht consultatiebijstand van een advocaat genoemd. Bent u uitgenodigd voor een verhoor, dan wordt u in de brief van de politie al gewezen op het recht om vooraf een advocaat te raadplegen.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden