Dagvaarding

De dagvaarding is de oproeping om bij de rechter te komen. U kunt worden gedagvaard om te verschijnen bij de politierechter of bij de meervoudige strafkamer van de rechtbank. De dagvaarding bevat de datum, het tijdstip, en de locatie van de zitting. Ook staat op de dagvaarding het feit vermeld waarvan u verdacht wordt. Dit heet de tenlastelegging.

Bezwaarschrift tegen dagvaarding

Wanneer u het niet eens bent met de dagvaarding, kunt u een bezwaarschrift indienen tegen de dagvaarding. Het bezwaarschrift moet binnen 8 dagen na ontvangst van de dagvaarding zijn ingediend. De kans dat het indienen van een bezwaarschrift tegen de dagvaarding zinvol is, is helaas klein. In de meeste gevallen adviseren wij om gewoon tijdens de zitting verweer te voeren.

Rechtsbijstand van advocaat

Wanneer u een dagvaarding hebt ontvangen, is het echt heel belangrijk dat u tijdens de strafzaak wordt bijgestaan door een advocaat. De advocaat vraagt voor u het strafdossier op. Na ontvangst van de stukken zal de advocaat het dossier bestuderen en u adviseren over uw mogelijkheden om verweer te voeren. In overleg met u wordt vervolgens de te voeren verdedigingsstrategie bepalen.

Aanmelden strafzaak

Wanneer u de zaak bij ons aanmeldt, verwijzen wij u door naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat die direct het dossier voor u zal opvragen en u tijdens de zitting zal bijstaan.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden