OM-zitting

Het kan zijn dat u direct na het verhoor of later een oproeping krijgt voor een OM-zitting. Een hoorzitting vindt plaats wanneer de officier van justitie voornemens is om een strafbeschikking aan u op te leggen. Een strafbeschikking is een beschikking waarin straffen, maatregelen en (gedrags)aanwijzingen opgelegd en gegeven kunnen worden aan plegers van misdrijven waarop maximaal zes jaar gevangenisstraf staat en aan degenen die een overtreding hebben begaan. De wet schrijft voor dat een verdachte bij de navolgende straffen en maatregelen eerst moet worden gehoord voordat de officier van justitie een strafbeschikking kan opleggen:
  • Bij een werkstraf
  • Bij een ontzegging van de rijbevoegdheid
  • Bij een aanwijzing, het gedrag van de verdachte betreffende
  • Bij een te betalen geldboete van meer dan € 2.000,00
  • Bij een te betalen schadevergoeding van meer dan € 2.000,00
  • Bij een gedragsaanwijzing inhoudende dat een bedrag ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel moet worden betaald van meer dan € 2.000,00

Redenen OM-zitting

Volgens de memorie van toelichting bij de Wet OM-afdoening zijn er drie redenen om de verdachte te horen voordat de strafbeschikking wordt opgelegd, namelijk dat: 1. horen bijdraagt aan de zorgvuldigheid waarmee de schuld van de verdachte wordt vastgesteld; 2. de verdachte kenbaar kan maken welke gevolgen de beoogde sanctie voor hem zal hebben en 3. het horen kan bijdragen aan de ‘aanvaardbaarheid’ van de strafbeschikking van de verdachte, omdat het geen zin heeft een strafbeschikking uit te vaardigen waartegen deze zeker verzet zal doen De hoorzitting is er dus ook voor bedoeld dat u kunt aangeven wat u van de zaak vindt en wat een eventuele sanctie voor u betekent. Als u het niet eens bent met de voorgestelde straf of maatregel, kan de officier van justitie besluiten om u te dagvaarden. De zaak zal dan voor de politierechter worden gebracht.

Maximale straffen bij OM-zitting

Door de officier van justitie kunnen niet hele hoge straffen of ingrijpende maatregelen worden opgelegd. Een gevangenisstraf of (vervangende) hechtenis is bijvoorbeeld niet mogelijk. Sommige straffen zijn beperkt in duur en hoogte:
  • Geldboete: onbeperkt, maar in de praktijk zien we dat de boetes niet heel hoog zijn. Boetes boven de € 1.000,00 zijn uitzonderlijk
  • Werkstraf: maximaal 180 uur
  • Ontzegging van de rijbevoegdheid: maximaal 6 maanden
  • Aanwijzingen, zoals betaling schadevergoeding: onbeperk, betaling bedrag wederrechtelijk verkregen voordeel,  stadionverbod, volgen gedragstraining/cursus
Een (gedeeltelijk) voorwaardelijke straf is helaas niet mogelijk bij een strafbeschikking. Dit is door de wetgever uitgesloten. Alle straffen zijn dus onvoorwaardelijk. Wanneer u een oproeping krijgt voor een OM-zitting, moet u direct contact met ons opnemen. Het is echt belangrijk dat u zich tijdens de OM-zitting laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. U onderhandelt namelijk bij een OM-zitting met de tegenpartij; de parket-secretaris of de officier van justitie. We zien in de praktijk dat er tijdens zo’n zitting hogere straffen worden opgelegd, dan dat normaal gesproken het geval zou zijn bij de rechter. Een advocaat die bij deze zitting aanwezig is, kan hier een groot verschil in betekenen.

Gratis adviesgesprek bij strafbeschikking

Het kabinet heeft bepaald dat bij strafbeschikkingen in het vervolg een gratis adviesgesprek met een advocaat mogelijk is
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden