Strafbeschikking

Het kan ook zijn dat u na het verhoor of op een later moment een strafbeschikking krijgt opgelegd. Een strafbeschikking is een buitengerechtelijke wijze van afdoening van een strafzaak. Een strafbeschikking houdt in de meeste gevallen in dat u een geldboete krijgt opgelegd en dat u daarna van de zaak af bent.

Verzet tegen strafbeschikking

Wanneer u het niet eens bent met een aan u opgelegde strafbeschikking dient u binnen 14 dagen zelf verzet in te stellen tegen de strafbeschikking. Stelt u niet tijdig verzet in, dan wordt de strafbeschikking onherroepelijk en bent u verplicht de boete te betalen, ook als u eigenlijk onschuldig bent.

>Meer informatie verzet strafbeschikking

Strafbeschikking komt op strafblad

Wat veel mensen niet weten is dat de betaling van de geldboete ook inhoudt dat dit feit op uw strafblad komt te staan, met alle gevolgen (o.a. voor Verklaring omtrent het gedrag) van dien. Door het betalen van de boete en zelfs dus wanneer u niet tijdig verzet instelt, wordt de in de strafbeschikking opgelegde straf onherroepelijk en bent u dus gewoon schuldig aan dat feit.

>Meer informatie verklaring omtrent het gedrag

OM-zitting strafbeschikking

In sommige gevallen schrijft de wet voor dat een verdachte eerst moet worden gehoord voordat er een strafbeschikking kan worden opgelegd. De verdachte ontvangt dan een oproeping voor een OM-zitting. Tijdens deze zitting wordt een strafvoorstel gedaan voor de afdoening van de zaak. Als u het met de straf eens bent, kunt u tijdens de zitting akkoord gaan, en wordt de strafbeschikking meteen opgelegd. Wanneer u het niet eens bent met de voorgestelde straf, dan kan de officier van justitie u dagvaarden om bij de politierechter te verschijnen.

>Meer informatie OM-zitting

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden