Verzet tegen strafbeschikking

Wanneer u het niet eens bent met een aan u opgelegde strafbeschikking dient u binnen 14 dagen zelf verzet in te stellen tegen de strafbeschikking. Stelt u niet tijdig verzet in, dan wordt de strafbeschikking onherroepelijk en bent u verplicht de boete te betalen, ook als u eigenlijk onschuldig bent.

Direct verzet na strafbeschikking

Let er wel op dat u ook echt tegen de strafbeschikking verzet instelt. We zien vaak dat bij de invrijheidstelling een strafbeschikking aan de verdachte wordt opgelegd, en dat de acceptgiro voor de boete zelf pas enkele weken later komt. Wanneer de verdachte dan niet tijdig verzet heeft ingesteld, is de strafbeschikking al onherroepelijk. Pas hier dus voor op.

Inhoud verzetschrift strafbeschikking

Het verzetschrift tegen de strafbeschikking is vormvrij. U mag dus zelf bepalen wat u in verzetschrift schrijft. In ieder geval moet u de volgende elementen erin hebben verwerkt:
• Kenmerk strafbeschikking
• Datum ontvangst strafbeschikking
• Voor welk feit u de strafbeschikking opgelegd hebt gekregen
• De redenen waarom u het niet eens bent met de strafbeschikking
• Datum ondertekening (en indiening) en handtekening

Waar moet het verzetschrift naartoe worden gestuurd?

Op de strafbeschikking staat altijd vermeld naar welke instantie en naar welk adres het verzetschrift moet worden verstuurd. Dit adres moet u overnemen in het verzetschrift. Ons advies is om het verzetschrift altijd per aangetekende post te versturen. Verstuurt u het per gewone post, bel dan binnen de termijn van 14 dagen om te informeren of het verzetschrift is ontvangen.

Voorbeeld verzet strafbeschikking

Wilt u zelf verzet instellen tegen de strafbeschikking, maar dan gebruik van het door ons gemaakte sjabloon.

Verzet instellen?

Twijfelt u of u verzet moet instellen tegen de strafbeschikking? Bespreek de zaak dan eerst met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. In de meeste gevallen is ons advies om in ieder geval uit voorzorg verzet in te stellen. Ook kunnen wij voor u het verzetschrift opstellen en indienen. Hierdoor bent u er zeker van dat de juiste juridische verweren worden gevoerd.

En hoe verder?

Uiteindelijk zult u worden opgeroepen voor een zitting bij de politierechter. Wij adviseren u om direct contact met ons op te nemen zodra u een oproeping ontvangt voor de zitting. Wij zullen dan voor u de processtukken opvragen, en deze met u bespreken. Tijdens de zitting zal een gespecialiseerde strafrechtadvocaat uit ons netwerk u bijstaan en namens u verweer voeren. In veel gevallen kan dat ook op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo).

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden