Aanhouding en verhoor

Heeft u een uitnodiging ontvangen voor aanhouding en verhoor dan zult u ook daadwerkelijk worden aangehouden zodra u zich meldt op het politiebureau. Het is belangrijk dat u zich hiervan goed bewust bent. Het is dus niet zo dat u even een verklaring gaat afleggen en dat u kort daarna weer in vrijheid wordt gesteld. Uiteraard is dat ook mogelijk, maar wij maken het helaas vaker anders mee. De politie gebruikt de periode na aanhouding wel erg ruim voor het verhoor; men neemt de tijd om u uitgebreid te verhoren, vaak verspreid over meerdere dagen. Op deze wijze probeert de politie vaak ook druk op u te leggen om toch maar te verklaren wat zij graag willen horen; een bekentenis.

Aanhouding

Zodra u zich op het in de uitnodigingsbrief genoemde tijdstip op het politiebureau meldt, zult u worden aangehouden en meegenomen naar het cellencomplex. Na aanhouding zullen eerst uw vingerafdrukken worden genomen en wordt een foto van uw gezicht gemaakt ten behoeven van het dossier. Dit is puur ter vaststelling van uw identiteit, zodat u later niet kunt zeggen dat er sprake is van een persoonsverwisseling.
Ook zullen al uw bezittingen die u op dat moment bij u draagt in een speciale tas worden gedaan. Daarna wordt u in een cel geplaatst totdat uw advocaat er is. Zorg ervoor dat u altijd een voorkeursadvocaat paraat hebt staan die u meteen kan komen bezoeken. Dit voorkomt dat de procedure wordt vertraagd en dan kan de politie ook sneller met het verhoor starten. 

Verhoor

Na de aanhouding, uw verblijf in de cel en de consultatiebijstand, zult u op enig moment worden verhoord. U wordt dan overgebracht naar een verhoorkamer waar (meestal) twee verhoorders aanwezig zijn. Zij gaan u verhoren. Tijdens het verhoor kunt u zich laten bijstaan door een advocaat. Maak hier ook altijd gebruik van!

Het verhoor begint met een persoonsgericht verhoor, over uw persoonlijke omstandigheden: wonen, werk, relaties, verslavingen, financieel, etc. Al die leefgebieden komen aan bod. Het persoonsgerichte verhoor is niet alleen bedoeld om u beter te laten kennen, maar ook om 'een band' met de verhoorders op te bouwen, zodat u later bij het zaaksgerichte verhoor eerder bereid zult zijn om te verklaren, althans dat hoopt men. Pas hier goed voor op!

U zult merken dat her en der in het persoonsgerichte verhoor ook al vragen verstopt zitten die betrekking hebben op de zaak zelf. Wees hier alert op! Voor u het weet, verklaart u iets dat uiteindelijk tegen u kan worden gebruikt in de strafzaak.
Na het persoonsgerichte verhoor zullen de vragen steeds meer betrekking gaan hebben op het feit waarvan u wordt verdacht. Soms is de overgang abrupt, maar vaak kiest de politie voor een geleidelijke overgang tussen het persoonsgerichte verhoor en het zaaksgerichte verhoor. 

Advocaat bij verhoor?

Bereid uw verklaring altijd vooraf voor met een gespecialiseerde advocaat. Het is niet verstandig om het gesprek met de politie aan te gaan voordat u uw verklaring volledig hebt doorgesproken met een advocaat. Vaak zal de advocaat vooraf inzage in het strafdossier eisen zodat hij meer informatie heeft over de aard en de ernst van de verdenking en de bewijzen waarover het OM beschikt. Hierdoor kan de verdedigingsstrategie concreet worden bepaald.

Kosten advocaat bij verhoor

De kosten van de bijstand van de advocaat blijven overigens beperkt nu u via ons StrafrechtadvocatenNetwerk profiteert van een speciaal kortingstarief. Wanneer u later onschuldig blijkt te zijn, krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand volledig vergoed van de Staat. Uw advocaat kan dan een verzoek tot schadevergoeding voor u indienen.

Aanmelden nieuwe zaak

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden