Wettelijk kader en regels advocaat bij politieverhoor

De advocaat die een verdachte bijstaat tijdens het politieverhoor is niet helemaal vrij in zijn rechtsbijstand. Hij is wel gebonden aan bepaalde regels en voorschriften, de gedragsregels, maar anderzijds moet hij ook de rechtsbijstand kunnen uitoefenen zoals dit is vervat in de wettelijke regeling en de Europese richtlijn die ten grondslag ligt aan de regeling.

Wettelijk kader en regels advocaat bij politieverhoor

Voor de advocaat gelden de volgende regels en voorschriften:

Neem altijd een advocaat voor het politieverhoor

Bent u uitgenodigd voor een politieverhoor, neem dan altijd een advocaat om u bij te staan. 

  • de advocaat kan voor het verhoor het proces-verbaal opvragen bij de politie
  • de advocaat kan u informeren en adviseren wat u wel en niet mag verklaren
  • de advocaat ziet erop toe dat het verhoor volgens plan verloopt en dat de politie geen druk op u uitoefent
  • de advocaat controleert uw verklaring achteraf

Met een gespecialiseerde advocaat aan uw zijde, staat u veel sterker!

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden