Pro deo advocaat bij verhoor politie

Per 1 maart 2016 heeft iedere verdachte recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor. Dit betekent dat u zich tijdens het verhoor kunt laten bijstaan door een advocaat. Belangrijk is wel dat u wordt bijgestaan door een ervaren strafrechtadvocaat die u goed kan adviseren wat u wel en niet kunt verklaren en die weet wanneer hij moet ingrijpen.

Pro deo advocaat

Een pro deo advocaat strafrecht, is een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat die u bijstaat, maar die door de Staat wordt betaald. Een pro deo advocaat wordt vaak ook wel een advocaat van onvermogen of een toevoegingsadvocaat genoemd. Pro deo betekent ook letterlijk “voor god”. Met pro deo wordt een dienst bedoeld die gratis wordt verleend. In het geval van een pro deo advocaat, wordt dus de gratis rechtsbijstand door een advocaat bedoeld.

Alleen bij aangehouden verdachten

Het recht op een pro deo advocaat bestaat alleen voor aangehouden verdachten, Alleen dan hebt u recht op gratis rechtsbijstand van een advocaat voor het verhoor. Indien u alleen bent uitgenodigd voor een verhoor bij de politie, maar niet zult worden aangehouden, hebt u geen recht op een pro deo advocaat.

Eigen advocaten of piketadvocaat?

Als u bent aangehouden, wordt door de politie een piketadvocaat voor u geregeld. U kunt echter ook voor het verhoor zelf contact opnemen met een van onze advocaten. Als u zelf al voor het verhoor een eigen advocaat regelt, heeft dat grote voordelen: 

  • de advocaat kan vooraf al het dossier voor u opvragen bij de politie
  • de advocaat kan u dan vooraf al voorbereiden op het politieverhoor en u adviseren over de te volgen verdedigingsstrategie
  • de advocaat zal met u samen op het afgesproken tijdstip bij de politie verschijnen, zodat u meteen een advocaat aan uw zijde hebt
  • de advocaat zal u ook tijdens de verhoren bijstaan en u dan ook adviseren met betrekking tot de af te leggen
  • Vooraf krijgt u een uitgebreide informatiebrochure toegestuurd met alle informatie die u nodig hebt ter voorbereiding op de verhoren.
  • U kunt deze informatiebrochures ook bestellen via de website www.informatiebrochure-politieverhoor.nl maar na uw akkoord voor de rechtsbijstand kunnen wij u de brochures ook per mail toesturen.

Neem altijd een advocaat mee naar het politieverhoor! > Meer informatie voordelen van eigen advocaat meenemen naar verhoor

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden