Rechtsbijstand advocaat tijdens verhoor

De advocaat heeft tijdens het verhoor een belangrijke taak; hij moet zijn cliënt zo goed mogelijk bijstaan en voorkomen dat zijn cliënt zich onnodig belast. De advocaat is procesbewaker, belangenbehartiger, vertrouwenspersoon en adviseur van zijn cliënt. Hij heeft maar één taak te behartigen heeft, en dat is het belang van zijn cliënt (de verdachte). Hij moet ervoor zorgen dat zijn cliënt een eerlijk proces krijgt. Wat houdt die rechtsbijstand precies is?

Voorbereiding op het verhoor

De belangrijkste taak voor de advocaat is de voorbereiding op het verhoor. Als verdachte moet u weten:

 • Wat uw rechten zijn
 • Waarvan u wordt verdacht en wat die verdenking precies inhoudt
 • Welke bewijzen er eventueel tegen u kunnen liggen
 • Hoe het verhoor kan lopen en welke vragen aan u gesteld zullen worden
 • En natuurlijk hoe u het beste kunt antwoorden op die vragen

Wanneer u uw zaak zo spoedig mogelijk bij ons aanmeldt, zullen wij u direct in contact brengen met een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat. Deze advocaat zal u direct voorbereiden op het verhoor dat u gaat krijgen. Na deze voorbereiding weet u precies wat u te wachten staat en zult u zich veel zekerder voelen tijdens het verhoor. Ter voorbereiding op het verhoor verwijzen wij ook naar de speciale informatiebrochures 'politieverhoor algemeen, tips en trucs' en de delictspecifieke informatiebrochures.

Positie advocaat tijdens het verhoor

De advocaat zit tijdens het verhoor naast zijn cliënt. De advocaat maakt aantekeningen van het verhoor en zal tijdens het verhoor zo nodig ingrijpen. Als procesbewaker en zal hij er in ieder geval. Als de client vragen heeft tijdens het verhoor, kan hij zich direct wenden tot de advocaat naast hem. Door zijn positie naast de cliënt is het voor de advocaat ook eenvoudiger om snel in te grijpen wanneer daartoe aanleiding bestaat. De grens van het ingrijpen ligt echter daar waar de orde van het verhoor kan worden verstoord.

> Mogelijkheden advocaat bij politieverhoor

Zwijgrecht

De advocaat zal zijn cliënt er op attent maken dat hij het recht heeft om niet op de vragen van de verbalisanten te antwoorden. Als verdachte mag u gebruik maken van uw zwijgrecht. Met name wanneer u het risico loopt dat u uzelf kunt belasten, is het vaak beter om te zwijgen dan een verklaring af te leggen. Alleen wanneer u echt een aannemelijke verklaring kunt afleggen, die niet door overige verklaringen of andere bewijzen in het dossier kunnen worden weerlegd, mag u een verklaring afleggen.

Voorkomen van ongeoorloofde druk

Wanneer uw advocaat tijdens het verhoor aanwezig is, wordt daardoor voorkomen dat er door de politie ongeoorloofde druk op de verdachte wordt uitgeoefend. We zien dat de politie met een advocaat erbij de verdachte minder snel onder druk durft te zetten tijdens het verhoor en in die enkele keer dat ze dat wel doen, zal de advocaat direct ingrijpen. Wanneer er geen advocaat bij het verhoor is, zal de politie toch vaker proberen om toch een bekentenis af te dwingen, door bijvoorbeeld te zeggen:

 • "zeg nu maar dat je het gedaan hebt. We weten het toch al hoor. We hebben al genoeg bewijs."
 • "Je kunt wel zwijgen, maar dan krijg je later een hogere straf van de rechter" of "als je zwijgt, stem je toe"
 • "Als je niet vertelt wat er is gebeurd. draai je straks voor alles op nu jouw vrienden jou de schuld hebben gegeven"

De advocaat zal erop toezien dat u niet onder druk wordt gezet.

Tussentijds overleg

U kunt gedurende het verhoor tussentijds overleg vragen met uw advocaat. Zodoende kan de advocaat tijdens het verhoor bijsturen en u adviseren wat u wel en niet kunt verklaren. Hierdoor kan op ieder moment van het verhoor de verdedigingsstrategie worden aangepast, zodat u zeker vanaf het begin van het verhoor de beste verdediging krijgt.

De advocaat volgt het verhoor ook goed en maakt aantekeningen. Op basis van de vragen van de verhorende politieagenten kan de advocaat al vaak een inschatting maken van de bewijzen waarover de politie beschikt. Ook dit is een bijkomend tactisch voordeel van de aanwezigheid van een advocaat bij het verhoor.

Opvragen proces-verbaal

Op grond van artikel 30 lid 1 Sv. heeft een aangehouden verdachte recht op kennisneming van het volledige proces-verbaal vanaf het eerste verhoor na aanhouding. Uw advocaat kan bij het eerste verhoor direct het proces-verbaal opvragen bij de officier van justitie. Op basis van dit proces-verbaal kan de verdedigingsstrategie nader worden bepaald. Met de advocaat kunt u vervolgens bespreken of u gaat verklaren, en zo ja, wat u dan kunt verklaren.

Hierin maken onze advocaten het verschil! Wij staan u niet alleen bij tijdens het politieverhoor, maar voordat u naar het verhoor toe gaat, zullen wij ervoor zorgen dat u ook volledig bent voorbereid

 • U weet precies welke bewijzen er tegen u liggen
 • U weet precies wat u wel en niet mag verklaren
 • U krijgt een advies of u gebruik moet maken van uw zwijgrecht en hoe dat dan werkt
 • U weet precies hoe het verhoor zal verlopen en wat u kunt verwachten

Nakijken verklaring

Na het verhoor zal de advocaat met u de verklaring doorlezen en kijken of de door de verbalisanten genoteerde verklaring overeenkomt met wat u tijdens het verhoor heeft verklaard. De verbalisanten zijn verplicht om uw verklaring in uw eigen woorden, zoals u het hebt gezegd, te noteren, maar wij zijn helaas nog te vaak dat de politieagenten uw verklaring 'vertalen' naar juridische termen, waardoor het al snel kan lijken dat u iets hebt bekend, wat niet het geval is. U hebt bij het nalezen van uw verklaring nog de mogelijkheid om deze onjuistheden en onvolledigheden te verbeteren. Doet u dat niet, en zet u daarna uw handtekening onder de verklaring, dan staat uw verklaring daarmee later vast. Het is dan erg lastig om nog op uw eerdere verklaring terug te komen. Het is daarom erg belangrijk dat een gespecialiseerde advocaat met u de verklaring doorleest en zo nodig verbeteringen voorstelt.

> Overzicht voordelen advocaat bij verhoor

Neem altijd een advocaat voor het politieverhoor!

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden