Advocaat op eigen kosten verhoor politie

Bent u verdachte in een strafzaak en hebt u een uitnodiging voor een verhoor ontvangen van de politie, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat die u tijdens het verhoor kan bijstaan. De rechtsbijstand van de advocaat is vaak wel op eigen kosten. Houdt daar rekening mee!

Advocaat op eigen kosten voor rechtsbijstand verhoor

Wanneer u een uitnodiging hebt ontvangen voor een verhoor bij de politie zijn daarbij twee scenario's denkbaar.

1. Aanhouding en verhoor
U zult door de politie worden aangehouden en op het politiebureau worden vastgezet. U wordt dan eerst opgehouden voor verhoor en later mogelijk voor maximaal drie dagen in verzekering gesteld op het politiebureau. In dit geval zou u ook recht hebben op bijstand van een piketadvocaat die u pro deo zou kunnen bijstaan, maar vanwege de zeer geringe vergoeding die wij als advocaten hiervoor ontvangen, menen wij dat wij u daarvoor niet de adequate rechtsbijstand kunnen bieden die u vaak nodig hebt bij een aanhouding.

2. Alleen verhoor
Het kan ook zijn dat u alleen een uitnodiging voor een verhoor bij de politie hebt gekregen. In de brief van de politie staat dan niet dat u tevens zult worden aangehouden. In dat geval hebt u GEEN recht op een pro deo advocaat. Alleen aangehouden verdachten hebben namelijk alleen recht op bijstand van een pro deo advocaat tijdens het verhoor.
Toch is het advies om een advocaat mee te nemen naar ieder verhoor bij de politie.

Voordelen eigen advocaat

Alleen een aangehouden verdachte heeft recht op een piketadvocaat. Indien u door de politie wordt aangehouden, dan krijgt u een pro deo piketadvocaat toegewezen door de politie. Er zijn echter een groot aantal voordelen van een eigen advocaat, waarvan u zich goed bewust moet zijn. Wij zullen deze voordelen voor u op een rijtje zetten.

 1. Eigen advocaat gaat meteen mee naar politiebureau
  Wanneer u een eigen advocaat via het StrafrechtadvocatenNetwerk.nl neemt, gaat die meteen met u mee naar het politiebureau. Vaak spreekt de advocaat vooraf ook nog met u af om de laatste dingen met u te bespreken en u op uw gemak te stellen. Samen gaan jullie het politiebureau in en de advocaat wijkt niet van uw zijde.
  De piketadvocaat heeft daarentegen na ontvangst van de melding 2 uur de tijd om u te komen bezoeken op het politiebureau. Stel dat u zich om 9.00u moet melden, dan wordt u  eerst aangehouden en worden alle formaliteiten door de politie afgewikkeld. De politie zal vermoedelijk een uur later de melding uitdoen aan de piketcentrale die vervolgens een advocaat inlicht. Het kan dan goed tot 12.00u duren voordat u voor het eerst een advocaat spreekt. U bent dan eigenlijk al een halve dag kwijt op het politiebureau wat allemaal onbenutte tijd is. In die tijd had u al lang verhoord kunnen zijn door de politie. Bovendien loopt u het risico dat u dan langer moet blijven als de politie het verhoor niet op tijd kan afronden en om die reden de volgende dag verder moet gaan met het verhoor.
 2. Eigen advocaat blijft bij de verhoren
  Het maakt niet uit hoe vaak of hoe lang u wordt verhoord, uw eigen advocaat blijft bij u tot alles is afgerond en komt zo nodig de volgende dag terug als de verhoren dan verder gaan. De advocaat wijkt niet van uw zijde en zal u steeds blijven bijstaan totdat u eenmaal in vrijheid gaat.
  Vanwege de vergoeding die hij daarvoor krijgt, heeft hij ook de mogelijkheden daartoe. Het honorarium van onze advocaten is overigens nog beperkt: € 135,00 excl. BTW per uur.
 3. Gespecialiseerde advocaten
  De advocaten bij het StrafrechtadvocatenNetwerk zijn allen ervaren in het verlenen van verhoorbijstand.
 4. Proces-verbaal opvragen
  De eigen advocaat vraagt voor het verhoor ook het dossier op. Als aangehouden verdachte hebt u, vanaf het eerste verhoor, recht op kennisneming van de processtukken (art. 30 lid 1 Sv.). Hierdoor kunnen wij u beter adviseren over de te volgen verdedigingsstrategie.
 5. Voorbereiding vooraf
  Onze advocaten zorgen ervoor dat u voor het verhoor al bent voorbereid op wat u te wachten staat. Wij bespreken met u - telefonisch of op kantoor - de zaak door en vooraf bepalen wij samen met u de verdedigingsstrategie.
  Ook maken wij gebruik van informatiebrochures om u voor te bereiden op het verhoor bij de politie. U kunt deze informatiebrochures ook bestellen via de website www.informatiebrochure-politieverhoor.nl maar na uw akkoord voor de rechtsbijstand kunnen wij u de brochures ook per mail toesturen.

Vergoeding kosten advocaat na sepot of vrijspraak

Wanneer u met het oog op de kosten van de advocaat twijfelt of u een eigen advocaat moet kiezen, is het nog goed voor u om te weten dat u bij een sepot of een vrijspraak alle kosten van rechtsbijstand vergoed zult krijgen van de Staat. Binnen 3 maanden na het einde van de zaak kan uw advocaat daartoe een verzoek tot schadevergoeding indienen.
Daarbij komt dat de kans op een vrijspraak of sepot groter is wanneer u een eigen advocaat meeneemt naar het verhoor bij de politie. Om financiële redenen hoeft u het dus niet te laten, tenzij u denkt dat er voldoende bewijs tegen u zal liggen voor een veroordeling.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden