Neem altijd een advocaat voor het politieverhoor!

Ons advies is om altijd een advocaat mee te nemen naar het politieverhoor, zeker als u niet weet waar u precies van verdacht wordt en/of als u een ontkennende verdachte bent. De aanwezigheid van een advocaat uit het StrafrechtadvocatenNetwerk maakt echt het verschil en vergroot de kansen op een sepot of vrijspraak aanzienlijk.

Uitgebreide voorbereiding door advocaat vóór het politieverhoor

Onze advocaten hanteren een unieke verdedigingsstrategie. Waar andere advocaten alleen even bij een verhoor erbij komen zitten, staan onze advocaten u echt vanaf het begin tot het eind bij.

 • Binnen 24 uur hebt u contact met de advocaat (vaak al binnen enkele uren)!
 • De advocaat vraagt direct het volledige proces-verbaal op bij de politie. Het gaat dan o.a. om de aangifte, eventuele verklaringen van getuigen en overige bewijzen. U moet deze hebben zodat u precies weet welke bewijzen er tegen u liggen. Alleen dan kunt u goed de verdedigingsstrategie bepalen. U hebt hier ook recht op, gelet op het bepaalde in artikel 30 lid 1 Sv.
 • De advocaat bijt zich hierin vast; waar de officier van justitie en de politie vaak nog wel eens proberen om het verstrekken van de verklaringen tegen te houden, blijven wij net zo lang doorgaan totdat we het dossier in handen hebben, zo nodig door het inschakelen van de rechter om het via die weg af te dwingen
 • Zodra het proces-verbaal is ontvangen, stuurt de advocaat u hiervan een kopie toe.
 • De advocaat adviseert u ook over de inhoud van het proces-verbaal; de advocaat legt u in begrijpelijke taal uit wat er precies in staat, over welke bewijzen de politie beschikt en wat u wel en niet mag antwoorden op de vragen tijdens het politieverhoor. Als de advocaat u adviseert om gebruik te maken van uw zwijgrecht, zal hij u ook precies uitleggen wat dit inhoudt en hoe u dit het beste kunt doen. Zwijgen lijkt misschien eenvoudig, maar in de praktijk blijkt dat het voor veel mensen moeilijk is om op het juiste moment een beroep te doen op het zwijgrecht
 • Met de advocaat hebt u voor het politieverhoor een overleg in een persoonlijk gesprek waarin de advocaat u nog eens goed voorbereidt op het politieverhoor.
 • De advocaat stuurt u vooraf een uitgebreide informatiebrochure met belangrijke informatie, tips en trucs toe ter voorbereiding op het politieverhoor.

Bijstand advocaat tijdens het politieverhoor

Uiteraard staat de advocaat u ook bij tijdens het politieverhoor. De aanwezigheid van een advocaat bij het politieverhoor heeft veel voordelen:

 • De advocaat ziet erop toe dat het politieverhoor volgens plan verloopt. Als u van de afgesproken verdedigingsstrategie afwijkt, zal de advocaat ingrijpen door een time-out (een tijdelijke onderbreking voor overleg) aanvragen. De advocaat kan dan zo nodig ingrijpen en bijsturen tijdens het verhoor.
 • De advocaat zal erop toezien dat de verklaring die op papier komt te staan overeenkomt met de door u afgelegde verklaring. Verbalisanten zijn vaak geneigd om uw verhaal in eigen woorden samen te vatten, waarbij (on)bewust ook juridische termen worden toegevoegd die van belang kunnen zijn voor een bewezenverklaring. De advocaat die aanwezig is bij het politieverhoor houdt dit in de gaten, en kan ervoor zorgen dat de verklaring onmiddellijk wordt aangepast.
 • Door de aanwezigheid van de advocaat bij het politieverhoor kan hij het hele proces nauwgezet volgen en is hij goed op de hoogte van wat er in uw strafzaak speelt. Dit heeft tot voordeel dat hij waar nodig kan ingrijpen en met u de verdedigingsstrategie kan bijstellen.
 • Tijdens het verhoor kunt u vragen om overleg met uw advocaat. Uw advocaat kan u dan verder adviseren over de door u te geven antwoorden
 • Na afloop van de verklaring zal de advocaat deze samen met u nakijken en zo nodig verbeteringen voorstellen. De advocaat kan er zodoende voor zorgen dat uw verklaring precies overeenkomt met wat u hebt verklaard, maar ook met wat u voor het politieverhoor hebt besproken en qua verdedigingsstrategie hebt bepaald.

Kortom, met een goede advocaat die er echt helemaal voor u is en voor het verhoor het proces-verbaal opvraagt, staat u veel sterker en zijn uw kansen om tot een sepot of vrijspraak te komen veel groter!

Kosten advocaat bij politieverhoren

Helaas is het voor ons niet mogelijk om u tijdens het verhoor bij te staan op basis van pro deo rechtsbijstand. Het overigens is ook zo dat u alleen hiervoor in aanmerking komt wanneer u ook wordt aangehouden (bij aanhouding en verhoor) en dus niet bij een gewone uitnodiging voor verhoor, maar ook bij een aanhouding kunnen wij de rechtsbijstand van de advocaat niet pro deo verlenen.

Dit heeft te maken met de minimale vergoeding die wij ontvangen voor pro deo rechtsbijstand. Voor een bijstand tijdens een verhoor ontvangen wij vaak niet meer dan € 150,00, terwijl zo'n verhoor soms wel meerdere uren kan duren. De advocaat kan voor deze beperkte vergoeding niet de rechtsbijstand verlenen tijdens het politieverhoor die u nodig hebt.

U hebt dan recht op bijstand van een piketadvocaat, maar wij waarschuwen u dat u hier niet heel veel van hoeft te verwachten. Zo zal de piketadvocaat voor het verhoor niet het proces-verbaal opvragen en beperkt de voorbereiding zich vaak tot een kort gesprekje van maximaal 15 minuten. Dit heeft te maken met het feit dat een piketadvocaat op een dag meerdere verdachten moet bijstaan en daardoor niet alle tijd heeft om met u in gesprek te gaan, u voor te bereiden en al zeker niet om tijdens het volledige politieverhoor aanwezig te zijn.

De advocaat via StrafrechtadvocatenNetwerk.nl zal daarentegen u wel volledig voorbereiden op het verhoor en zal wel de volledige dag reserveren om u bij te staan. U bent dus nooit alleen; U hebt altijd een advocaat aan uw zijde die u bijstaat en u helpt om door het politieverhoor te komen.

De rechtsbijstand van de advocaat via ons StrafrechtadvocatenNetwerk wordt verleend voor het voordelige websitetarief van € 135,00 excl. BTW per uur. U profiteert dus toch nog van een voordelig tarief, voor optimale en deskundige rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat!

En wanneer de strafzaak uiteindelijk eindigt in een sepot of een vrijspraak, zal de advocaat voor u een verzoek indienen bij de rechtbank voor de volledige vergoeding van de kosten van rechtsbijstand. Uiteindelijk zullen dus alle kosten door de Staat worden vergoed!

Gratis doorverwijzing naar advocaat

Wilt u weten wat de advocaat voor u kan betekenen? Als u de zaak via het aanmeldingsformulier op de website bij ons aanmeldt, verwijzen wij u gratis en vrijblijvend door naar de advocaat die u gaat bijstaan. Met hem/haar maakt u vervolgens verdere afspraken. U kunt bijvoorbeeld ook kiezen om alleen het proces-verbaal op te laten vragen door de advocaat. Alles is mogelijk en bespreekbaar en u bepaalt uiteindelijk zelf of u met de advocaat in zee gaat of niet.

Aanmeldformulier nieuwe zaak

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden