Verhoor zedenpolitie

Het verhoor bij de zedenpolitie is altijd erg lastig. De zedenpolitie is speciaal getraind voor het verhoren van verdachten van zedendelicten. Met name omdat de bewijzen in zedenzaken meestal gering zijn en het dus voor de zedenpolitie van belang is dat zij uiteindelijk een bekennende verklaring van de verdachte krijgen, zien we veelal dat de verhoren over verschillende dagen plaatsvinden en dat zedenpolitie de druk op de verdachte langzaam opbouwt. Wees hier altijd alert op!

Verloop verhoor zedenpolitie

Een verhoor bij de zedenpolitie verloopt vaak via een vaste procedure. Eerst krijgt u een sociaal, persoonsgericht verhoor. Tijdens dit verhoor worden vragen gesteld over uw persoonlijk leven op het gebied van wonen, werk, vrienden, kennissen, relaties, maar ook seksualiteit. De vragen gaan soms erg ver. Dit doen ze allereerst om u 'beter te leren kennen' maar ook om ervoor te zorgen dat u straks makkelijker zou kunnen praten over de zaak zelf, althans dat hoopt de zedenpolitie. Ons advies is echter om ook bij het sociaal verhoor voorzichtig te zijn in de antwoorden die u geeft. Er zit vaak al een overlap in de vragen tijdens het sociaal verhoor, waardoor ze met kleine, op zichzelf niets voorstellende vragen, toch bewijs tegen u verzamelen. De zedenpolitie kan bijvoorbeeld vragen van welke telefoonnummers u gebruik maakt om vast te stellen dat u bepaalde berichten hebt verstuurd.

Na het sociaal verhoor gaat de politie (vrijwel automatisch) over naar het zaaksgerichte verhoor. Bij het zaaksgerichte verhoor gaat de zedenpolitie in op de vragen die betrekking hebben op de aangifte die tegen u is gedaan. Ons advies is om altijd uw verklaring vooraf te bespreken met een gespecialiseerde zedenadvocaat. Geef nooit uit uzelf antwoord.

Aanhouding en verhoor

In de meeste zedenzaken zal de zedenpolitie u een uitnodigingsbrief sturen voor een aanhouding en verhoor. Dit houdt in dat zich op het genoemde tijdstip moet melden bij de zedenpolitie en dat u dan ook daadwerkelijk wordt aangehouden. U wordt dan in een kleine cel geplaatst waar u eerst wordt opgehouden voor verhoor, maar aansluitend ook voor maximaal 3 dagen in verzekering kunt worden gesteld. De zedenpolitie doet dit met opzet om de druk op u te verhogen. Een aangehouden verdachte, die uit zijn natuurlijke omgeving is gehaald, verklaart eerder wat de politie wil horen dan een verdachte die in vrijheid een verklaring aflegt.

Advocaat bij verhoor zedenpolitie

Met name wanneer u bent uitgenodigd voor een verhoor bij de zedenpolitie, adviseren wij u om gebruik te maken van de bijstand van een gespecialiseerde advocaat bij het verhoor. De bijstand van de advocaat heeft verschillende voordelen voor u:

  • De advocaat kan inzage vragen om de verklaringen en overige stukken in te zien;
  • De advocaat bereidt u volledig voor op het verhoor en samen met de advocaat bepaalt u de verdedigingsstrategie. Hierdoor voorkomt u dat u een verklaring aflegt die (achteraf) misschien belastend voor u is
  • De advocaat is bij het verhoor aanwezig en kan daardoor het verhoor volgen en u tussentijds adviseren over de af te leggen verklaring
  • Wanneer de politie u onder druk zet, zal de advocaat direct ingrijpen

Kortom, met een advocaat aan uw zijde staat u veel sterker tijdens het verhoor bij de politie. Maak altijd gebruik het recht op bijstand tijdens het politieverhoor.

Kosten van advocaat

De kosten van de bijstand van de advocaat blijven overigens beperkt nu u via ons StrafrechtadvocatenNetwerk profiteert van een speciaal kortingstarief. Wanneer u later onschuldig blijkt te zijn, krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand volledig vergoed van de Staat. Uw advocaat kan dan een verzoek tot schadevergoeding voor u indienen.

Aanmelden nieuwe zaak

 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden