Voordelen advocaat bij politieverhoor

De aanwezigheid van een advocaat bij het verhoor door de politie biedt een aantal voordelen:

  • Het grootste voordeel is dat de aanwezigheid van de advocaat bij het politieverhoor voorkomt dat de politie geen ongeoorloofde druk uitoefent op een verdachte. Sowieso gaat van ieder politieverhoor een zekere druk voor u, als verdachte, uit. Het is belangrijk dat er dan een advocaat aanwezig is die kan ingrijpen wanneer de vragen die de verbalisanten stellen de grenzen van het toelaatbare overstijgen.
  • De advocaat zal erop toezien dat de verklaring die op papier komt te staan overeenkomt met de door u afgelegde verklaring. Verbalisanten zijn vaak geneigd om uw verhaal in eigen woorden samen te vatten, waarbij (on)bewust ook juridische termen worden toegevoegd die van belang kunnen zijn voor een bewezenverklaring. De advocaat die aanwezig is bij het politieverhoor houdt dit in de gaten, en kan ervoor zorgen dat de verklaring onmiddellijk wordt aangepast.
  • De advocaat kan door zijn ervaring uit de vraagstelling vaak afleiden over welke bewijzen de politie beschikt. Dit voordeel kan vervolgens worden gebruikt om daarmee de verdedigingsstrategie met u af te stemmen.
  • Door de aanwezigheid van de advocaat bij het politieverhoor kan hij het hele proces nauwgezet volgen en is hij goed op de hoogte van wat er in uw strafzaak speelt. Dit heeft tot voordeel dat hij waar nodig kan ingrijpen en met u de verdedigingsstrategie kan bijstellen.
  • De advocaat kan bij aangehouden verdachten voor het verhoor het volledige dossier opvragen en dit samen met u bespreken zodat op basis hiervan de verdedigingsstrategie verder kan worden bepaald
  • Tijdens het verhoor kunt u vragen om overleg met uw advocaat. Uw advocaat kan u dan verder adviseren over de door u te geven antwoorden
  • Na afloop van de verklaring zal de advocaat deze samen met u nakijken en zo nodig verbeteringen voorstellen. 

Neem altijd een advocaat mee naar het politieverhoor!

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden